Peace

Ysgol Gymunedol Aberdâr

Peace

Ysgol Bryn Onnen

Nodau...

Lansiwyd y Fenter ym 1990, dan nawdd y Sefydliad Materion Cymreig. Y nod yw annog pobl ifanc mewn ysgolion yng Nghymru i ymddiddori mwy yn eu treftadaeth ac yng nghyfraniad eu teuluoedd a'u cymunedau i'r dreftadaeth honno. Mae'r Fenter yn cynnal cystadleuaeth flynyddol ar gyfer projectau treftadaeth yn ysgolion Cymru.

Gobeithiwn wella addysg pobl ifanc yng Nghymru, a gwella eu sgiliau darllen a sgrifennu, rhifyddeg a TGC drwy astudio hanes a diwylliant Cymru, i'w galluogi i werthfawrogi eu treftadaeth a helpu i'w diogelu.

Rydym yn annog disgyblion o bob oed a phob gallu i gymryd rhan, a'n nod yw darparu cyfleoedd i blant o bob oed a phob gallu i ddarganfod mwy am gyfoeth ac amrywiaeth eu treftadaeth, a rhannu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth gyda'u cymunedau eu hunain a'r byd ehangach.

Y Gystadleuaeth eleni...

2021 Cystadleuaeth

Darllen mwy...

Wedi ei ganslo

Darllen mwy...

Noddywr...

Cliciwch yma