I Ymgeisio yn y Gystadleuaeth

Llenwch y ffurflen hon a'i chyflwyno ...

I ymgeisio yn y gystadleuaeth, llenwch y ffurflen isod a’i chyflwyno os gwelwch yn dda, neu argraffwch hi a’i phostio i’r cyfeiriad ar y dde. Neu defnyddiwch y ffurflen ymgeisio yn nhaflen y gystadleuaeth, a anfonir i bob ysgol yng Nghymru yn ystod tymor yr hydref. Rhaid derbyn pob ffurflen ymgeisio erbyn 7il Chwefror 2020.

Enw'r Ysgol:

Cyfeiriad:

Sir:

Cod Post:

Rhif ffôn

Ffacs:

Ebost:

Gwefan:

Enw Cyswllt:

Swydd y Cyswllt:

Cyfnod(au) Allweddol:

Blwyddyn / Blynyddoedd:

Nifer y disgyblion fydd yn cymryd rhan:

Teitl y Prosiect:

Neges (os dymunir):

Ymddiriedolaeth Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig
Alison Denton
Ty Gwyn,
Y Bryn,
Y Fenni
NP7 9AL

EMAIL: CLICK HERE