Ein Hanes

Lansiwyd y Fenter yn 1990 dan nawdd y Sefydliad Materion Cymreig yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd. Gweledigaeth y Fonesig Trotman Dickenson, a ddaeth yn Gadeirydd cyntaf y fenter ydoedd, ac mae hi wedi parhau i ddiddori’n fawr ynddi ers hynny. Fe’i dilynwyd yn Gadeirydd gan yr hanesydd adnabyddus. Yr Athro Chris Williams a chan y newyddiadurwraig law rydd, Carolyn Hitt, a’r hanesydd a’r awdur, Catrin Stevens. Y Cadeirydd newydd yw Alun Morgan, AEM (Estyn) wedi ymddeol.

catrinstevensDanusia2ProfChrisWmswww

Catrin Stevens

Lady Trotman-Dickenson

 

ProfChrisWmswww1CarolynHitt

Chris Williams

Carolyn Hitt

 

Ni fyddai’r gystadleuaeth wedi bodoli a pharhau heb gefnogaeth y noddwyr. Yn ystod y 28 mlynedd bu Sefydliad Hodge yn un o’n noddwyr pennaf ac yn y blynyddoedd diweddar cafwyd cefnogaeth sylweddol gan Admiral Group plc. (Moondance Foundation).

Moondance

Cafwyd cefnogaeth oddi wrth ystod o noddwyr eraill – Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan, CADW, Casgliad y Werin Cymru, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Media Wales, Undeb Rygbi Cymru, Prifysgol De Cymru, Archif Menywod Cymru, Into Film, Mewn Cymeriad a nifer o gymdeithasau hanes sirol a lleol ac unigolion hael.

Yn ddiweddar mae MYDG wedi bod yn aelod o EUSTORY, rhwydwaith o wledydd yn Ewrop sy’n trefnu cystadlaethau hanes / treftadaeth. Gwahoddir cynrychiolwyr o’r ysgol uwchradd sy’n ennill y brif wobr i fynychu cynhadledd gyda chystadleuwyr eraill EUSTORY, a noddir gan Sefydliad Körber o’r Almaen.LogoEUSTORY2017cmykPreseliEustory

Neges o gefnogaeth gan Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru

"I believe that it is vitally important to encourage young people in primary and secondary schools to appreciate the heritage of Wales, to help to conserve it and to contribute, themselves, to the creation of the kind of heritage that future generations may appreciate and enjoy.

I was, therefore, delighted to hear about the Welsh Heritage Schools Initiative, which will challenge young people to undertake heritage projects that establish links between schools, families, communities, local organisations and industries.

Heritage is not just a relic of the past. It evolves and involves the continuation of activities of people at their place of education, employment and workshop; in the fields of arts, entertainment and sport and in the pursuit of their hobbies. An awareness of heritage can create an awareness of community and, for young people looking to the future, what could be more appropriate than an understanding of their past."

Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru

 

 

 

 

 

 

 

 

Nulla facilisi. Duis aliquet egestas purus.

Donec viverra auctor lobortis. Pellentesque eu est a nulla placerat dignissim. Morbi a enim in magna semper bibendum. Etiam scelerisque, nunc ac egestas consequat, odio nibh euismod nulla, eget auctor orci nibh vel nisi. Aliquam erat volutpat. Mauris vel neque sit amet nunc gravida congue sed sit amet purus. Quisque lacus quam, egestas ac tincidunt a, lacinia vel velit. Aenean facilisis nulla.

Morbi euismod magna.

AccountAltDonec viverra auctor lobortis. Pellentesque eu est a nulla placerat dignissim. Morbi a enim in magna semper bibendum.

AccountAlt1Aliquam erat volutpat. Mauris vel neque sit amet nunc gravida congue sed sit amet purus.

AccountAlt2Quisque lacus quam, egestas ac tincidunt a, lacinia vel velit. Aenean facilisis nulla.