Newyddion Diweddaraf: 1

Cyflwyno gwobrau / dyfarniadau ar ddydd Gwener 10fed Gorffennaf – Theatr Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

NationalMuseum

Danusia2Bydd seremoni wobrwyo 2015 yn dathlu 25ain mlwyddiant y gystadleuaeth, gweledigaeth y Fonesig Trotman Dickenson, Llywydd am Oes cyfredol MYDG.

Mynychodd Ysgol Gyfun Cwm Rhymni Gynhadledd Ewropeaidd yn Oslo

oslo

Mynychodd dau fyfyriwr chweched dosbarth o Ysgol Gyfun Cwm Rhymni Gynhadledd Ewropeaidd yn Oslo ym mis Medi 2014. Enillon nhw’r cyfle hwn yn sgil eu gwaith ar ganmlwyddiant trychineb glofaol Senghennydd.

Seremoni Wobrwyo MYDG 2014 ar Gampws Caerleon, Prifysgol De Cymru

MinisterJohnGriffithsw1

WalterJoneswinnersw 

 

Chwith: y Cyn-Weinidog Diwylliant, John Griffiths, yn annerch enillwyr y gwobrau. Ar y dde: Walter Jones, Trysorydd MYDG gyda dau o’r enillwyr.

Araith y Gweinidog - 2014

Rydw i’n hapus iawn i gael wahoddiad yma heddiw, i ymuno â chi yn y digwyddiad blynyddol i ddathlu’r astudiaeth sydd wedi cymryd le ar dreftadaeth Cymru gan plant a phobl ifanc o bob rhan o’r Wlad.

I am delighted to have been invited here today, to join you at this annual event which celebrates the study of Wales’s heritage by children and young people from all over Wales.

The historic environment of Wales offers a richness and diversity which makes it a pleasure and a privilege to live in Wales. We are fortunate to live in what is one of the most beautiful countries in the world. And what makes Wales so beautiful and so interesting? Its coast, its mountains, its castles and historic places, and its cultural heritage.

The traces of our past in our landscapes, townscapes and collective memory make Wales distinctive. And they are everywhere - there are just over 30,000 listed buildings, 4,000 scheduled ancient monuments and 3 World Heritage Sites in Wales. There is a wealth of cultural material including poetry, myths, and legends, often expressed through our own language, one of the oldest in Europe. Wales has also been at the forefront of technology at key moments in the past, and was the world’s first industrial nation.

These historic and cultural assets provide stimulating and meaningful opportunities for young people to study the heritage of Wales, to develop skills and confidence through active participation in learning about heritage in their locality, and sharing that learning with their communities.

While the heritage fabric itself is historically important and aesthetically pleasing, engaging people in the historic environment is vital to securing a vibrant future for it – I want people to be inspired by and care for the historic environment.

Creative activity, such as researching an aspect of heritage to present to a local community audience as part of a competition entry, is a great way to switch young people on to history.

The Welsh Heritage Schools Initiative set up in 1990 to promote interest in and the study of heritage in Wales is now itself part of the history of our nation. This annual competition has attracted over a thousand entries over the last 24 years, and these entries represent many hours of study by over 39,000 young people.

Pupils have been inspired by and investigated a diverse range of topics, including: what life was like for children in the 1960s and during the second world war; the history of nursery rhymes; the Victorians, Tudors, Romans and Celts; Wales’s industrial, mining and seafaring heritage; churches, castles, gardens; place names, transport, religion; important historical figures, the daily lives of ordinary people; education, immigration and emigration; and more.

Whilst working on their projects and competition entries, the children involved in these projects have learnt about their local history and the histories of localities across Wales. They have been brought into contact with their roots, and gained a real sense of place. Whilst studying their local heritage, young people have also gained research, communication, literacy, numeracy, IT and presentation skills, which will stand them in good stead for the future.

Many of the projects have an intergenerational community element, which brings communities together and adds to the cohesiveness of society at a local level.

The projects entered into the competition over the years represent best practice in researching and learning about local and national Welsh heritage in our schools and colleges, and their research has been shared with their local communities. It would be very gratifying to see such inspirational practice disseminated and cascaded further so that more young people can benefit from such positive experiences.

There are many opportunities afforded by digital technology, to provide a wealth of means for learners of all ages to explore, delve into, enjoy, and share the stories and historic places of Wales. Perhaps schools which enter this competition could also upload their projects to the People’s Collection so that people from all over the world can read about the heritage they have uncovered?

As a nation, we value and use our historic assets in many ways. We conserve buildings and make them accessible, and promote them to visitors from near and far. We celebrate our cultural traditions in local and national Eisteddfodau.

We preserve iconic artefacts and documents in our national museums and library. We want our children and young people to value these assets and hold them safely for their own children.

Young people not only learn and develop as a result of their involvement with heritage, but heritage can benefit from the energy, imagination and new perspectives young people can bring as a result of their studies.

Young people can and should be involved in charting the future of their historic environment and this competition stimulates interest in heritage amongst young people, who will be the custodians of our heritage in the future.

The Welsh Heritage Schools Initiative plays a significant part in that process of engaging and involving young people across Wales, and I am sure that the 25th competition next year will be a fitting celebration, showcasing yet again the excellent work of our young people on what their heritage means to them.

I congratulate you all today.

Diolch am wrando.

CATRIN STEVENS,
Cadeirydd

catrinstevens

Mae Catrin Stevens yn awdur, darlithydd ac ymchwilydd sydd wedi cysegru llawer o’i hamser i ddehongli hanes a diwylliant Cymru i blant, i fyfyrwyr ac i’r darllenydd cyffredin. Mae ganddi ddiddordeb ysol ym mywydau Cymry cyffredin - yn eu hamryfal agweddau. Mae wedi darlledu’n eang ar y radio a’r teledu yn Gymraeg a Saesneg.

Yn ystod ei chyfnod yn ymchwilydd yn Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan astudiodd ddefodau newid byd, yn enwedig arferion marw a charu. Profodd arferion caru yn bwnc poblogaidd mewn darlith a sgwrs ar ôl cinio am flynyddoedd lawer.

Fel Pennaeth Hanes yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin bu’n hyrwyddo dysgu hanes y byd ac Ewrop, yn ogystal â hanes Cymru, trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn ystod y cyfnod hwn derbyniodd gomisiynau i ysgrifennu defnyddiau addysgiadol ar gyfer ysgolion cynradd. Erbyn hyn mae wedi ysgrifennu dros 50 o lyfrau, gan gynnwys y gyfres Hanes Atgas (gydag addasiadau Saesneg, Wicked Wales), sy’n ceisio gwneud hanes yn hwyl ac yn ddifyr i blant. Cafodd sawl un o’r llyfrau hyn eu henwebu ar gyfer gwobr Tir Na’n Og.

Mae Catrin yn ymwneud llawer ag Archif Menywod Cymru / Women’s Archive of Wales ac ar hyn o bryd hi yw cydlynydd y prosiect cyffrous ‘Lleisiau o Lawr y Ffatri’, i recordio hanesion llafar menywod fu’n gweithio yn y diwydiannau gweithgynhyrchu yng Nghymru, 1945- 1975. Bydd hwn yn ategu hanesion y prosiect hanes llafar enfawr y bu’n ei gyfarwyddo ymysg aelodau Merched y Wawr pan oedd yn Llywydd Cenedlaethol y mudiad.

Mae hi wedi bod yn Gadeirydd Cenedlaethol Mudiad Meithrin, mae’n aelod o Fwrdd Rheoli’r Eisteddfod Genedlaethol ac mae’n llywodraethwr, yn ymddiriedolwr gyda Chronfa Glyndŵr ac yn drysorydd sir Rhag (Rhieni dros Addysg Gymraeg).

Yn ei hamser hamdden mae’n mwynhau cerdded, garddio, darllen, gwylio dramâu noir a chwmni ei theulu.