Newyddion Diweddaraf

2019-20 Wedi ei ganslo

Yn anffodus , oherwydd y sefyllfa bresennol, nid oes gennym unrhyw ddewis ond canslo cystadleuaeth eleni.

Diolch am eich diddordeb a'ch cyfraniad i'r Fenter.

Alun Morgan, Cadeirydd, Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig  


Enillwyr Tariannau Hanes Cenedlaethol Sain Ffagan am y prosiect gorau yng Nghystadleuaeth 2019

Y Cyfnod Sylfaen

Slide3

Y Categori Arbennig

Slide4

Ysgolion Iau a Chynradd

Slide1

Slide5

 

Ysgolion Uwchradd

Slide2

 

Eustory

Slide6