Newyddion Diweddaraf

2019-20 Wedi ei ganslo

Yn anffodus , oherwydd y sefyllfa bresennol, nid oes gennym unrhyw ddewis ond canslo cystadleuaeth eleni. Bydd manylion cystadleuaeth 2021 yn cael eu cyhoeddi'n fuan.

Diolch am eich diddordeb a'ch cyfraniad i'r Fenter.

Alun Morgan, Cadeirydd, Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig  


Enillwyr Tariannau Hanes Cenedlaethol Sain Ffagan am y prosiect gorau yng Nghystadleuaeth 2019

Y Cyfnod Sylfaen

Slide3

Y Categori Arbennig

Slide4

Ysgolion Iau a Chynradd

Slide1

Slide5

 

Ysgolion Uwchradd

Slide2

 

Eustory

Slide6