Cefnogwyr a noddwyr y gystadleuaeth

Rydym yn ddiolchgar iawn i'r noddwyr sydd wedi ein cefnogi.

Derbyniwyd Grantiau, Gwobrau a Nawdd yn amrywio o £ 100 i £ 15,000 yn 2019

Moondance

Sefydliad Moondance £15000

(£12,000 + £3000 gweinyddu)

Sefydliad Hodge £10000

Casgliad y Werin Cymru £1,000

Llyfrgell Genedlaethol Cymru £600

Cymdeithas John Hopla £350

Archif Menywod Cymru £300

Into Film Cymru Gweithdy gwneud ffilm

MOROL (Sefydliad Astudiaethau Hanes Morwrol Cymru) Gwobr Goffa Robin Evans £250

Cymdeithas Archaeolegol Cambrian – Gwobr Blodwen Jerman ac aelodaeth £250

Cymdeithas Hanes Morgannwg, Gwobr Goffa Patricia Moore £250

Cyfeillion Amgueddfa Sir Gaerfyrddin £250

Mewn Cymeriad Cyflwyniad dramatig gan gymeriad hanesyddol

Cymdeithas Hynafiaethau Sir Gaerfyrddin £200

Cymdeithas Hanes Llantrisant a’r Cylch (Gwobr Goffa Trefor Rees ac Eric Griffith) £200

Soroptimyddion Rhyngwladol Y Barri a’r Fro £200

Arglwydd Brooke o Alverthorpe costau teithio tuag at ymweliad â Thyˆ’r Arglwyddi £200

Gwobr ‘Hanes Atgas’ £200

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru Llyfr a CD o ffotograffau o’r ardal leol

Gwobr Goffa Herburt Hewell £100

Cyngor Llyfrau Cymru £100 (tocynnau llyfr)

Gwasg Gomer Detholiad o lyfrau

Canolfan Astudiaethau Addysg, Prifysgol Aberystwyth Detholiad o lyfrau

Peniarth, Prifysgol y Drindod Dewi Sant Detholiad o lyfrau

 

Tariannau

Tariannau Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

(Cyflwynir i’r gorau ym mhob categori)

Grantiau a Nawdd mewn Da

CADW £2,000

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

2019 Enillwyr

Y Cyfnod Sylfaen
JaneHodgelogo2

YSGOL GYNRADD GYMUNEDOL Y MAERDY

Ysgolion Cynradd ac Iau

Moondance1

YSGOL IAU CWMABER
YSGOL GYNRADD DARRAN PARK

Categori Arbennig

JaneHodgelogo1
YSGOL PORTFIELD

Ysgolion Uwchradd

Moondance2

YSGOL GYMUNEDOL ABERDÂR

GWOBR EUSTORY

LogoEUSTORY2017cmyk

YSGOL GYMUNEDOL ABERDÂR