Dyma’r tîm...

Cynorthwyir yr Ymddiriedolwyr gan Bwyllgor sy’n cynnwys pobl o ystod o sefydliadau addysgol yng Nghymru a chynrychiolwyr o amgueddfeydd a byd busnes. Ar y cyd â chynrychiolwyr o blith y noddwyr, y rhain sy’n beirniadu’r gystadleuaeth.

Swyddogion Eraill:

Llywydd Anrhydeddus am Oes: Y Fonesig Trotman-Dickenson MBE

Is-lywyddion Anrhydeddus am Oes: David Maddox O.B.E.

Cydlynydd cyhoeddiadau: Dr. Stuart Broomfield Cyn-ymgynghorydd Addysg

Cyd-ysgrifenyddion: Alsion Denton (Cyn-bennaeth hanes ac Arholwr cyfredol CBAC ar gyfer Hanes a Gwleidyddiaeth) a Gareth Wyn Jones AEM wedi ymddeol

Swyddog y Wasg: Jeanne Evans Cyn-ddirprwy Bennaeth Ysgol Gyfun Sant Cennydd, Caerffili.

Aelodau’r Pwyllgor 2017-2018

Geraint Bevan Arweinydd System Gonsortiwm (ERW) (wedi ymddeol)

Dr Elin Jones Ymgynghorydd Addysg

Ann Dorsett Cyn-swyddog Amgueddfa (wedi ymddeol)

Nia Williams Cyfarwyddwr Addysgu ac Ymgysylltu, Amgueddfa Cymru

Angharad Williams Arweinydd Tîm Ymgysylltu â’r Cyhoedd, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Paul Barnes Cyn-bennaeth Hanes Ysgol Uwchradd Bryngwyn, Llanelli a Phrif Arholwr Hanes

Martin Williams Dirprwy Bennaeth Ysgol Uwchradd King Henry V111, y Fenni

Gill Foley Cyn Ddirprwy Bennaeth ysgol gynradd

Clive Thomas Cyn Bennaeth ysgol gynradd

Jan Dennis Cyn athrawes gynradd, Ysgol Gynradd Cwmlai

Nia M. Davies BBC Cymru Wales

Victoria Rogers Llywydd, Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru

Carole Bryan Jones Cyn Bennaeth Hanes ac yn dysgu yng Ngholeg St John’s, Caerdydd ar hyn o bryd

Eleri Evans Pennaeth Addysgu a Dehongli Amgueddfa Cymru

Hefin Matthias Cyn-Bennaeth, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni

AELOD ER ANRHYDEDD:
J. Iorwerth Davies
Cyn Gyfarwyddwr Addysg Cynorthwyol, Morg. Ganol